• رضا اکبری نوری   AkbarinouriReza@

    1400/06/27 ساعت 09:34

    مهم‌تر از ساخت مسکن،کنترل نرخ تورم و مدیریت بهای تمام شده کالا و خدمات است.در دولت نهم و دهم که سیاست ساخت مسکن دنبال شد قیمت مسکن۴٫۷ برابر شد.اگر در کنار ساخت مسکن تورم مدیریت نشود، بخش خصوصی کاملا از عرصه تولید مسکن بیرون خواهد رفت و دولت تنها خانه ساز خواهد شد اگر بتواند.