• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/27 ساعت 12:50

    این بخشی از واقعیت بی مسوولیتی، سومدیریت و احتمالن روابط پشت پرده‌ای است که خیل زیادی از مردم رو با خودش درگیر کرده