• روزنامه جمهوری اسلامی: این روزها «دوست سالاری» در انتصابات، جایگزین شایسته سالاری شده

    در همین یکسال و نیم اخیر که دوران به دست گرفتن قدرت توسط جریانی است که خود را انقلابی، جهادی و مردمی می‌نامد، موارد متعددی از قانون‌گریزی صورت گرفته