• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/06/27 ساعت 09:10

    این اصول ۱۲ گانه دولت خیلی خوب و موجز است، اما برای اینکه حالت نمایشی پیدا نکند، خوب است مشخص شود در صورت مشاهده موارد نقض چه باید کرد؟ مثلا اگر وزیر بهداشتی انتخاب شده که #تعارض_منافع دارد چه باید بکنیم؟ یا اگر رئیس بانک مرکزی منتخب مصداق #درب_گردان بود چگونه جلوی آن را بگیریم؟