• علی صمدزاده   A_Samadzadeh@

  1400/06/27 ساعت 12:56

  نشریه پولیتیکو زمان نامزدی بلینکن برای وزارتخارجه آمریکا ۹ویژگی برشمرد که دوتای آنها اینطور بود:
  ۱- طرفدار اروپا، چندجانبه‌گرایی و فراملی‌گرایی
  ۲- فرانکوفون و فرانکوفیل
  روابط بین‌الملل را باید واقعی دید، دوران نگاه رمانتیک به سر آمده!

  #American_Decline