• حسین نخلی   hnakhli@

    1400/06/27 ساعت 14:18

    زبانی که دشمن فعلی می‌شناسه همینه.
    اسلحه رو وقتی زمین می‌ذاریم که کسی نخواد تجاوز کنه و یا زور بگه.

    [مسئولیت حفظ امنیت انتقال سوخت‌ از ایران تا مصرف کننده نهایی در لبنان با نیروهای حزب‌الله لبنان است]