• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/27 ساعت 13:51

    صدور مجوز تزریق واکسن‌های «پاستور» و «سینوفارم» برای سنین زیر ۱۸ سال در ایران

    رییس سازمان غذاودارو ازصدور مجوز تزریق واکسن‌های پاستور و سینوفارم برای سنین نوجوانی کمتر از ۱۸ سال خبر داد وگفت: امیدواریم در مهر حداقل شش میلیون دز واکسن پاستور را داشته باشیم