• هادی فیروزمندی   Hadi_Fzm@

  1400/06/27 ساعت 10:10

  امروز بعد چند سال با BRT اومدم سرکار:

  نفر اول خطاب به پیرمرد: چته وحشی، چرا تنه میزنی!
  پیرمرد: زر نزن، خب برو داخل‌تر، چیه چپیدین دم در. نفر سوم: تموم کنین سر صبحی …
  نفر چهارم: چرا تمومش کنن؟! چه نگرانی برای شما داره؟ چرا میخواید همه رو ساکت کنین. این مردم آگاه شدن …

  :///