• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/06/27 ساعت 14:42

    غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به استانداران مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و مازندران از اقدامات صورت گرفته جهت تسهیل و ارتقای شاخص‌های محیط کسب‌وکار طی فصل بهار تقدیر کرد.