• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/27 ساعت 13:44

    رهبر معظم انقلاب: حجاب بانوان ورزشکار، پوشش چادر قهرمان طلایی این مسابقات در جایگاه پرچمداری با چادر لباس ایرانی زن مسلمان، صحنه‌ ابراز عشق و محبت به پرچم عزیز ایران، صحنه نماز خواندن و صحنه‌ احترام تیم والیبال به مادر شهید واقعا ارزش بزرگی است

    #Tokyo۲۰۲۰