• علی صمدزاده   A_Samadzadeh@

    1400/06/27 ساعت 12:56

    فرانسوی‌ها بسیار از آمدن دولت دموکرات بایدن و وزیرخارجه شدن بلینکن خوشحال بودند، چون بلینکن هم تحصیل کرده پاریس بود و هم به هواداری #فرانسه شناخته می‌شد اما شاید در ۲۰سال اخیر #آمریکا چنین ضربه‌ای آن هم به اقتصاد بخش دفاعی فرانسه نزده بود!
    لغو توافق ۵۶ میلیارد یورویی فرانسه