• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/06/27 ساعت 20:43

    این جلسات به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و در موضوعات دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

    https://icana.ir/Fa/News/۴۸۳۹۹۳/