• مرگ ۳۵۵ بیمار و شناسایی ۱۲۸۴۷ بیمار جدید کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در ایران

    مجموع تزریق واکسن کرونا در کشور از مرز ۴۲ میلیون دز گذشت