• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/27 ساعت 13:11

    روزنامه‌نگار در جریان نوشتنش باید در موضوع، خط روایت، چالش‌های جمع‌آوری اطلاعات و پیوند پازل‌های متن به هم، سلوک کند. اگر با هر گزارشی که می‌نویسد چیز جدیدی نیاموزد، کارش بیهوده و صرفا مشتی کلمه است. و عرصه روزنامه‌نگاری جای بیهوده کاری نیست.