• ترانه بنی یعقوب   baniyaghub@

    1400/06/27 ساعت 14:21

    «شاید مردم مرا آواره بنامند، اما من خودم را اینجا آواره نمی‌دانم.»دو روز در راه بوده تا به ایران برسد اما خانواده‌اش چون گذرنامه نداشته‌اند هنوز در کابل مانده‌اند.یک شاعر چه گزندی برای طالبان داشته است؟ گفتگوی من را با این شاعر اهل کشور افغانستان بخوانید.
    https://ion.ir/news/۷۴۳۰۰۹/٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪db٪۸c٪d۸٪a۸-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱…