• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/06/27 ساعت 12:29

    من سالها بعدش رفتم دانشگاه. ولی دانشگاه برام اونجاییه که حسن جوهرچی و رامین پرچمی و لعیا زنگه می‌رفتن.‌ اسم دانشگاه میاد اون محیط تو ذهنم.