• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/06/27 ساعت 01:25

    سرانجام، پیرو گزارش روزنامه نیویورک تایمز در باره حمله پهپاد ارتش آمریکا به خود رو آقاى زامرى احمدى در روز ٢٩ ماه اوت، پنتاگون پذیرفت که فاجعه به بار آورده است. گالن هاى آب را با مواد منفجره و آقاى احمدى را با داعش، اشتباه گرفته‌اند. ده غیر نظامى از جمله هفت کودک را کشته‌اند.