• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1400/06/27 ساعت 11:49

    دوستی متذکر شد، این دوربین دولنزی بازتابی / Twin-lens reflex camera است و SLR نیست که تذکر درستی بود