• سید حسین حسینی   HJHOSSEINI2@

  1400/06/27 ساعت 13:32

  البته که نقد متدیک و نه #انتقادهای ژورنالیستی.

  نگاه فرعی و درجه دوم به مساله #نقد یکی از چالشهای امروز #مطالعات ع.ا. است.

  این یادداشتها را ببینید در تلگرام:
  ما آداب نقد نمیدانیم …
  چرا از نقد میترسیم؟ …
  نقدپروری …