• #کیهان دوباره به سمت طالبان غش کرد/ #طالبان به نظر امام خمینی استناد می‌کند

    روزنامه کیهان که یک روز در میان، مواضعش به نفع و زیان طالبان تغییر می‌کند امروز سعی کرده طالبان را دشمن #آمریکا معرفی کند.