• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/27 ساعت 13:36

    رهبر انقلاب: نامگذاری کاروان ورزشی بنام شهیدان و بخصوص بنام شهید سلیمانی یک کار بسیار ارزشمند است/اهداء مدال از سوی چند نفر از قهرمانها به شهیدان خاص، اسم آوردند که این مدال به فلان شهید اهداء میشود، اینها خیلی با ارزش است/قهرمان‌های ورزشی آموزگاران ایستادگی و امید و نشاط‌ هستند