• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1400/06/27 ساعت 11:17

    طالبان هنوز بازی شروع نشده یک امتیاز از آخوندهای این سمت مرز گرفتند :)
    وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کردند..
    تا سه ماه دیگه هم صحبت از اقتصادی اسلامی و بانک‌داری بدون ربا و .. خواهند کرد