• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/27 ساعت 08:41

    میزان خرید ملک توسط ایرانیان در #ترکیه طی ۲ سال گذشته ۱۵ برابر شده است. علت؟ بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها که حتی باعث شده تعدادی از صادرکنندگان هم درآمد ارزی حاصل از #صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند. (روزنامه اطلاعات)