• نمیداند خدا برای او در آن چه مقدر کرده است باید بنده مومن از خود برای خود بگرید و از دنیایش برای دیگر سرایش و از جوانیش برای پیری و در زندگی قبل از مردن .
    قسم به آنکه جان محمد (ص) به دست او است بعد از دنیا جای عذر خواهی و تلافی نیست و بعد از آن خانه‌ای نیست جز بهشت و جهنم .