• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/27 ساعت 12:54

    همزمان با روزهای پایانی تعطیلات تابستانی که با فروکش کردن شیوع کرونا همراه بوده باعث شد ترافیک گردنه حیران قفل شود