• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/27 ساعت 13:11

    اینها را نوشتم چون این روزها برای پیشبرد پرونده‌ای جدی در حوزه جهان به شدت به دنبال روزنامه‌نگار مولف هستم اما هر چه می‌گردم کمتر می‌یابم. با احترام به دوستان همکار، خیلی‌ها آماده‌خور شده‌اند. صرفا می‌خواهند صفحه سیاه کنند تا فقط کاری انجام داده‌ باشند.