• تنها ترجمه شیعی قرآن به زبان اسپانیایی در دست مرکز ترجمان وحی اسیر شده است. بدون پول اجازه چاپ نمی‌دهند …
    اما اهل سنت آمریکای لاتین اعلام کرده است در پنج‌سال گذشته یک میلیون نسخه قرآن به اسپانیایی در آمریکای لاتین چاپ و توزیع کرده است.
    حالا تفاوت ما وآنها را ببینید.