• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/27 ساعت 18:30

    در این باره البته گفتنی‌های بیشتری وجود دارد، از جمله اینکه با برجام هیچ وقت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به معنای واقعی کلمه لغو نشد که اگر چنین بود، سخن از بازگشت آن تحریم‌ها با استناد به مکانیزم ماشه (بند ۳۷ برجام) بی معنی بود.