• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/27 ساعت 13:11

    نوشتن گزارش کوتاه یا بلند و یا یک گزارش تحلیلی یک پروسه یادگیری است. اگر روزنامه‌نگار خودش در این پروسه نیاموزد، گزارشش نیز آگاهی بخش و آموزنده نخواهد بود. نوشتن، انجام کار روزانه یا انجام وظیفه برای دریافت حق‌االتحریر نیست. روزنامه‌‌نگاری که اینگونه به کار می‌نگرد، درجا خواهد زد