• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1400/06/27 ساعت 13:52

    امیرعبداللهیان در دیدار وزیرخارجه تاجیکستان: تشکیل دولت کاملا فراگیر با حضور نمایندگان کلیه اقوام از جمله تاجیک، پشتون، هزاره و سایرین تنها راه بازگشت ثبات، آرامش و توسعه به افغانستان است.

    https://t.me/PadDolat/۶۵۹۵۱