• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1400/06/27 ساعت 09:40

    این که آمریکایی‌ها قرارداد ۹۰ میلیارد دلاری زیر دریایی‌های هسته‌ای استرالیا را از دست فرانسوی‌ها بیرون بکشد، نشان می‌دهد راهبرد «اول آمریکا» ربطی به ترامپ ملی گرا یا بایدن بین الملل گرا ندارد.
    راهبرد «اول آمریکا» از اول با #آمریکا بوده و تا آخر هم با آمریکا خواهد بود.