• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/27 ساعت 14:17

    رهبر معظم انقلاب: زن‌های ورزشکار ما ثابت کردند حجاب مانع درخشش زنان نیست

    حجاب شما به زنهای دیگر کشورهای مسلمان هم روحیه داد و آنها هم با حجاب در میادین حاضر شدند

    #Tokyo۲۰۲۰