• یک محیط بان   1mohitban@

    1400/06/27 ساعت 08:56

    محیط بانان برای حفاظت از محیط زیست با این شرایط مواجه‌اند.
    شکارچی غیرمجاز با سلاح جنگی اومده به منطقه حفاظت شده و یک بزکوهی شکار کرده و به سمت محیط بان هم اسلحه میگیره.
    البته محیط بان در این صحنه حق داشت مستقیم به شکارچی شلیک کنه اما احتیاط کرد چون به حمایت قانونی مطمئن نبود.