• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/06/27 ساعت 15:19

    توئیت‌های مربوط به خرید لوازم‌التحریر برای ۱۲۰ دانش‌آموز در منطقه‌ی محروم نصیرآباد‌ در حاشیه‌ی تهران را برداشتم چراکه مبلغ مورد نیاز تأمین شد.
    سپاس از محبت تک‌تک‌تان

    #کارخیر
    #گزارش