• حامد کاشانی   hamedkashani__@

    1400/06/27 ساعت 00:25

    بنده که روز عاشورای امسال را از نزدیک دیده‌ام و با چشمم معجزه سیدالشهداء علیه‌السلام را مشاهده کرده‌ام و نمی‌توانم حقیقت را انکار کنم، عرض می‌کنم، هرکس در تسهیل زیارت زوار #اربعین قدمی بردارد، والله مورد عنایت مادر حضرت خواهد بود و وای به حال آن که می‌توانست کاری کند و نکرد …