• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/27 ساعت 13:49

    دستور رهبرانقلاب برای رسیدگی کامل به وضعیت معیشت قهرمانان المپیک و پارالمپیک

    رهبر معظم انقلاب: عدالت ورزشی باید مورد توجه قرار بگیرد

    از لحاظ اشتغال، از لحاظ مشکلات زندگی و معیشتی به این قهرمانانی که دچار مشکلاتی در این زمینه‌ها هستند، به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود

    #Tokyo۲۰۲۰