• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

    1400/06/27 ساعت 12:04

    برجام کار درستی بود، هنوز هم که از سوی جمهوری اسلامی ایران به آتش کشیده نشده. طوری حرف بزنید که لااقل مخاطبان خودتان را بتوانید توجیه کنید

    هیمنطور است وضعیت اف‌ای‌تی‌اف. آن را هم روزی خودتان تصویب خواهید کرد. طوری حرف بزنید که رویتان بشود در رویی حامیان خودتان نگاه کنید