• امیر تجریشی   Amir_Tajrishii@

    1400/06/27 ساعت 13:02

    نهایی شدن عضویت کامل ایران در #سازمان_همکاریهای_شانگهای
    نشان دهنده قدرت ایران بخصوص در تأمین امنیت انرژی در منطقه غرب آسیاست که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود به تغییر موازنه قدرت در عرصه بین الملل منجر شود.