• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/27 ساعت 07:36

    برنامه پارک شهر #رادیو بر روی موج ۹۴ اف ام یا سردبیر ندارد یا سردبیرش مسئله دارد؛
    تلاش وافر مجری در خرد کردن اعصاب مردم و ناامید کردنش در صبح اولین روز هفته عجیب است!
    #صداوسیما