• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/06/27 ساعت 13:11

    احمد راستینه رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره لباس تیم ملی فوتبال زنان:

    متأسفانه آنچه اتفاق افتاده نه قابل توجیه است و نه قابل چشم‌پوشی.

    کسانی که کوتاهی کرده‌اند حتما باید طبق قانون با آنها برخورد شود.

    فدراسیون فوتبال به خاطر چنین قصوری باید پاسخگو باشد./فارس