• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1400/06/27 ساعت 13:37

    این واکنش‌ها کاملا قابل پیش بینی بود. من ننوشتم تا دوستان نگویند شاخک‌هایشان را تحریک کردی