• تابستان که به آخر می‌رسد، نفس شهریور که به شماره می‌افتد، عصرها که در خیابان‌های کرج قدم می‌زنم، ناخودآگاه پرتاب می‌شوم به روزهای اعلام نتایج کنکور کارشناسی و بعد هم ورود به دانشگاه. هجده سال گذشت و سرنوشت‌سازترین رویداد زندگی، حالا عمرم را به دوپاره مساوی تقسیم کرده است.