• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/27 ساعت 16:34

    این حاج میر سید علی همدانی که اقای رییسی امروز سر مزارش رفته ضمن اینکه از بزرگترین عرفا و اهل فضل شیعه است؛ جد امام خمینی ره نیز هست