• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/27 ساعت 12:05

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تعیین آقای حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان را ابلاغ کرد.