• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1400/06/27 ساعت 14:23

    ناصر امانی، عضو کمیسیون بودجه و نظارت شورای شهر تهران اخیرا با مطرح‌کردن ضرورت مدیریت واحد در تهران از پیگیری طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس خبر داده است