• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1400/06/27 ساعت 09:23

    اگر گروهی، ۱۳ نظامی آمریکایی را در کابل به قتل برساند، عمل تروریستی انجام داده‌اند.
    اما اگر آمریکایی‌ها در کابل ۱۰ غیرنظامی را به قتل برسانند، می‌گویند «اشتباه شد».
    دولت #آمریکا حتی حاضر نیست اشتباه کنندگان را هم تنبیه کند. به همین راحتی.
    #أفغانستان