• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1400/06/27 ساعت 11:52

    خیلی چیزها در سیاست و جامعه ایران عوض شده، اما خیلی‌ها هنوز به سیاست از دریچه گذشته‌های تمام شده نگاه می‌کنند؛ بر شکاف‌های بی معنا شده اصولگرا-اصلاح طلب تکیه می‌کنند و مسائل فراموش شده را تازه می‌کنند.
    خیلی چیزها عوض شده؛ درست مثل تحولات خاورمیانه که به صورت روزانه تغییر میکنه.