• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/27 ساعت 21:38

    ظاهرا از نظر صدا و سیما هنوز #جواد_ظریف وزیر خارجه‌ی ایرانه. ظاهرا آقایان در آنجا هنوز وقت نکرده‌اند تیم تبلیغاتی امیرعبداللهیان را شکل بدهند. بنابراین روند حمله به ظریف همچنان ادامه دارد.