• چهار مورد نیازمندی که اخیرا توسط خیریه منهای‌فقر تحقیق و بررسی شدند:

  مجموع مبلغ مورد نیاز= ۱۰۲ میلیون تومان

  کارت:
  ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۹۰۲۸۴۸
  (بنام خیریه منهای‌فقر- بانک رسالت)

  مبالغ اضافی برای خانواده‌های نیازمند دیگر هزینه می‌گردد.

  #ریتوییت_لطفا