• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/06/27 ساعت 12:50

    براساس ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴ اتاق ایران، عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار ۱۳۹۹ حاکی از این است که فعالان اقتصادی مرتبط با بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را داشته‌اند.